Ideasta tuotteeksi.

Tiivis yhteistyömme teollisten muotoilijoiden kanssa tehostaa ja nopeuttaa tuotteen siirtymistä suunnittelupöydältä tuotantoon.

Jo tuotesuunnitteluvaiheessa voidaan varmistaa toimivat muottiratkaisut, häiriötön tuotanto ja kustannustehokkuus, kun koko prosessi otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon.

Suunnitteluvaiheeseen kuuluvat esimerkiksi

  • 3D-mallinnus
  • teollinen muotoilu
  • 3D-tulostetut mallit
  • materiaalin valinta
  • tuotekritiikki.

Sulapac - biopohjainen, kompostoitava materiaali

Biopohjaisesta ja teollisesti kompostoitavasta Sulapac-materiaalista voi valmistaa useita erilaisia tuotteita kuten kosmetiikkapurkkeja ja kertakäyttöaterimia. Sen pääkomponentit ovat kasviperäiset sidosaineet ja teollisuuden sivuvirrasta saatu puu. Materiaali soveltuu hyvin kertakäyttötuotteille ja lyhyen käyttöiän tuotteille, sillä se biohajoaa vedeksi, hiilidioksidiksi ja biomassaksi, eikä jätä pysyvää mikromuovia jälkeensä. Sulapac on kaunis, käytännöllinen ja ympäristöystävällinen.

Lue lisää Sulapac-materiaalista.

Kysy meiltä lisää, miten Sulapac soveltuisi ruiskuvalutuotteesi materiaaliksi!

Ota yhteyttä

Tuotteen konseptointi, valmistettavuuden analysointi ja tuotesuunnittelu

Konseptointi on tuotekehityksen tärkein vaihe, jonka tavoitteena on löytää paras mahdollinen toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Tuotekehitysprosessissa konseptointivaiheen oikeilla valinnoilla ja päätöksillä on suuri painoarvo koko tuotekehitysprosessin kustannusten ja onnistumisen kannalta. Tuotekehitys on asiakastarpeesta lähtevä prosessi, ja se toteutetaan osana asiakkaan projektia. Tuotekehitys alkaa usein vaatimusmäärittelyn tekemisellä, jolloin kuvataan tuotteen ulkonäköä, käyttöä ja ominaisuuksia. Listataan toimintoja, jotka uuden tuotteen pitää vähintään täyttää.

Vaatimusmäärittelyn jälkeen selvitetään tekniset toteutusmahdollisuudet ja laaditaan tuotekehityssuunnitelma, jonka pohjalta alkaa suunnittelu.

3D-mallinnus ja mekaniikkasuunnittelu

Suunnittelijamme ovat alansa huippuja vuosien kokemuksella. 3D-kuvien mallinnus toteutetaan asiakkaan idean ja piirtämän kuvan perusteella. 3D-mallinnus on myös 3D-tulostuksen perusta.

3D-tulostetut mallit

3D-tulostetut tuotteet saat kauttamme yhteistyökumppaneiltamme. 3D-tulostuksessa on käytettävissä laaja materiaalivalikoima. 3D-tulostamalla voidaan valmistaa mm. suunnittelussa tarvittavia mallikappaleita.

Materiaalin valinta ja kestävä kehitys

Materiaalin valinta on yksi tuotesuunnittelun kulmakivistä. Materiaali vaikuttaa mm. tuotteen elinkaareen, kierrätettävyyteen ja uusiokäyttöön. Oikein valitut materiaalit ovat myös ratkaisevassa roolissa toimivan muotin laadussa ja kustannuksissa.

Muovi on materiaali, jonka mahdollisuuksia rajoittaa vain mielikuvitus. Muovi on monipuolinen ja myös edullinen materiaali, koska ruiskuvalettu kappale on muotista tullessaan usein valmis, jolloin kappalekohtaiset valmistuskustannukset pysyvät matalana. Se mahdollistaa myös monimutkaisten rakenteiden valmistamisen yhtenä kappaleena.

Suunnitteluvaiheessa tehtävillä valinnoilla voidaan vähentää luonnolle aiheutuvaa kuormitusta valitsemalla ympäristöystävällisempiä materiaaleja. Saatavilla on polymeerejä, jotka on valmistettu kokonaan tai pääosin uusiutuvista luonnon raaka-aineista. Yksi uusimmista vaihtoehdoista on Sulapac-materiaali. 

Tuotekritiikki ja muottiratkaisut

Analysoimme ideasi sekä tuotteen ja muotin valmistettavuuden ja toiminnallisuuden. Analyysin avulla voidaan varmistaa lopputuotteelle järkevä ja taloudellinen rakenne sekä käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva raaka-aine. Tuotantovolyymin mukaan löydetään oikea muottiratkaisu.

Muoviasiantuntija mukaan tuotekehitystiimiinne

TK-Tiimin asiantuntijoita on myös mahdollista vuokrata tuotekehitysprojekteihin silloin, kun on tarve löytää uusia ratkaisumalleja tai syvällisempää tietotaitoa. Autamme materiaalivalinnoissa, muottisuunnittelussa ja ruiskuvaluun liittyvissä haasteissa jo projektin alkuvaiheessa, jolloin säästyy arvokasta suunnitteluaikaa.

Ideasta tuotteeksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ota yhteyttä