Ideasta tuotteeksi.

Suunnittelemme muovituotteiden ruiskuvalussa käytettäviä erilaisia muotteja asiakkaan tarpeen mukaan. Laadukkaan valumuotin suunnittelussa on huomioitava monia asioita.

Muotin suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon valmistettavan tuotteen kappalemäärä ja kuukausittaiset tuotantomäärät. Muotilla valmistettavien sarjojen määrä voi vaihdella pienistä kappalemääristä jopa miljooniin, jolloin muottikustannukset kannattaa suhteuttaa tavoiteltuun lopputuotteen hintaan.

Muotin täyttymissimulaatio

Muottia suunniteltaessa voidaan muotille tehdä täyttymissimulaatio tai -analyysi. Visuaalinen tarkastelu auttaa muovituotteen suunnittelussa.

Valumuotteja eri tarkoituksiin

Suunnittelemme ja valmistamme mm. seuraavia muotteja muovituotteiden ruiskuvaluun:

Prototyyppien muotit

Valmistamme valmiiseen muottirunkoon ruiskuvalumuottien inserttejä, joilla saadaan valmistettua prototyyppejä ja piensarjoja. Protomuotin avulla voidaan testata kappaleen muotoa, mittatarkkuuksia ja toimivuutta tuotekehitysprosessin aikana ja ennen varsinaista tuotantoa.

Alumiinimuotit

Alumiinimuoteilla voidaan valmistaa piensarjoja. Alumiinimuotin kestoikä on pienempi kuin teräsmuotin, koska muotti kuluu nopeammin ja toleranssit kasvavat. Alumiinimuotti voidaan työstää hieman nopeammin kuin teräsmuotti.

Tuotantomuotit

Tuotantomuotit ovat tuotteiden sarjatuotantoon tarkoitettuja työvälineitä.

1-pesäiset muotit

Monipesäiset muotit

Karkaistut muotit

Optiset muotit

Vahatyökalut

2K- ja 3K-komponentti-ruiskupuristusmuotit

Ruiskuvalumuotin suunnittelussa huomioitavaa

Muottien suunnittelussa on otettava huomioon monia itse muottiin ja lopulliseen tuotteeseen vaikuttavia tekijöitä, kuten muotin materiaali, tuotteen materiaali ja ominaisuudet, muotin soveltuvuus tuotantoprosessiin, tuotantomäärät ja energiankulutus.

Pienissä tuotantosarjoissa muottikustannuksen osuus on luonnollisesti suurempi, kun taas isoissa sarjoissa muottikustannus/kappale on matala. Pienikokoisia tuotteita valmistetaan tuotannon nopeuttamiseksi usein kerralla monta samassa muotissa, kun taas monimutkaisemmissa tuotteissa muotti koostuu useista erimuotoisista ja -suuntaisista osista.

Muotin kokonaiskustannuksiin voidaan vaikuttaa raaka-aine- ja energiavalinnoilla. Kovaksi karkaistusta teräksestä valmistettu yksittäiskappale on luonnollisesti hinnaltaan korkea. Vaihtoehtoisia materiaaleja on esim. alumiini.

Muottien suunnittelussa tärkeitä tekijöitä ovat mm. muotin täyttyminen kokonaan, jähmettyvän tuotteen kutistuminen, kappaleen irtoaminen muotista ja valuvirheiden ehkäiseminen.

Ideasta tuotteeksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Ota yhteyttä