Ideasta tuotteeksi.

Muottien suunnittelu

Muottituotantomme pystyy palvelemaan joustavasti, koska kaikki tapahtuu omissa tiloissamme saman katon alla.

Muotin suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon valmistettavan tuotteen kappalemäärä ja kuukausittaiset tuotantomäärät. Muotilla valmistettavien sarjojen määrä voi vaihdella pienistä kappalemääristä jopa miljooniin, jolloin muottikustannukset kannattaa suhteuttaa tavoiteltuun lopputuotteen hintaan.

Muotin täyttymissimulaatio

Muottia suunniteltaessa voidaan muotille tehdä täyttymissimulaatio tai -analyysi. Visuaalinen tarkastelu auttaa muovituotteen suunnittelussa.

Muottivaihtoehdot

Suunnittelemme ja valmistamme mm. seuraavia muotteja:

Prototyyppien muotit

Valmistamme valmiiseen muottirunkoon ruiskuvalumuottien inserttejä, joilla saadaan valmistettua prototyyppejä ja piensarjoja. Protomuotin avulla voidaan testata kappaleen muotoa, mittatarkkuuksia ja toimivuutta tuotekehitysprosessin aikana ja ennen varsinaista tuotantoa.

Alumiinimuotit

Alumiinimuoteilla voidaan valmistaa piensarjoja. Alumiinimuotin kestoikä on pienempi kuin teräsmuotin, koska muotti kuluu nopeammin ja toleranssit kasvavat. Alumiinimuotti voidaan työstää hieman nopeammin kuin teräsmuotti.

Tuotantomuotit

Tuotantomuotit ovat tuotteiden sarjatuotantoon tarkoitettuja työvälineitä.

1-pesäiset muotit

Monipesäiset muotit

Karkaistut muotit

Optiset muotit

Vahatyökalut

2K- ja 3K-komponentti-ruiskupuristusmuotit

Ruiskuvalumuotin suunnittelussa huomioitavaa

Muottien suunnittelussa on otettava huomioon monia itse muottiin ja lopulliseen tuotteeseen vaikuttavia tekijöitä, kuten muotin materiaali, tuotteen materiaali ja ominaisuudet, muotin soveltuvuus tuotantoprosessiin, tuotantomäärät ja energiankulutus.

Pienissä tuotantosarjoissa muottikustannuksen osuus on luonnollisesti suurempi, kun taas isoissa sarjoissa muottikustannus/kappale on matala. Pienikokoisia tuotteita valmistetaan tuotannon nopeuttamiseksi usein kerralla monta samassa muotissa, kun taas monimutkaisemmissa tuotteissa muotti koostuu useista erimuotoisista ja -suuntaisista osista.

Muotin kokonaiskustannuksiin voidaan vaikuttaa raaka-aine- ja energiavalinnoilla. Kovaksi karkaistusta teräksestä valmistettu yksittäiskappale on luonnollisesti hinnaltaan korkea. Vaihtoehtoisia materiaaleja on esim. alumiini.

Muottien suunnittelussa tärkeitä tekijöitä ovat mm. muotin täyttyminen kokonaan, jähmettyvän tuotteen kutistuminen, kappaleen irtoaminen muotista ja valuvirheiden ehkäiseminen.

Ruiskuvalumuottien valmistus

Omasta muottitehtaastamme löytyvät kaikki muotinvalmistuksessa tarvittavat teknologiat. TK-Tiimi on korkealaatuinen muotti- ja muoviosaaja, joka on tunnettu laadustaan ja asiantuntijuudestaan.

Ruiskuvalumuotti on tuotekohtainen työkalu, jolla aikaansaadaan tuotteen fyysinen ulkomuoto. Valmistusmenetelmänä ruiskuvalu soveltuu erinomaisesti suurille valmistusmäärille ja lopputuotteille, joille on asetettu tarkat mitta- ja pinnanlaatuvaatimukset. Kokeneena muotinvalmistajana ja oman ruiskuvalutuotannon kautta meillä on erittäin hyvä ruiskuvalun tuntemus niin teorian kuin käytännön tasolta.

Muottiin kulminoituu moni muovituotteen valmistusprosessin tärkeistä vaiheista. Siksi muotin testaus tulee tehdä huolellisesti. Muotin toimivuus varmistetaan koeajoilla ja kuvaamalla ennen asiakkaalle toimittamista tai siirtämistä omaan muovituotantoomme.

”Ammattitaidolla valmistettu muotti kestää tuotannossa pitkään ja tuottaa siten lisäarvoa yritykselle.”

Muottien välitys

Pitkäaikaisten ja vakiintuneiden verkostojemme kautta on myös mahdollista saada edullisempia muottivaihtoehtoja Kiinasta avaimet käteen -periaatteella. Käytämme vaatimuksemme täyttäviä vakiotoimittajia.

Ideasta tuotteeksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä