Verktygskonstruktion

Vår verktygstillverkning är flexibel eftersom allt sker i våra egna lokaler under samma tak.

Vid verktygskonstruktionen bör man ta hänsyn till totala och månatliga produktionsvolymer av produkten. Antalet serier som ska tillverkas med verktyget kan variera från små mängder till flera miljoner, så det är värt att relatera verktygkostnaderna till målpriset på slutprodukten.

Formfyllningssimulering

En formfyllningssimulering eller -analys kan utföras under verktygskonstruktionen. Visuell kontroll hjälper till vid utformningen av plastprodukter.

Verktygsalternativ

Vi konstruerar och tillverkar bland annat följande formar:

Verktyg för prototyper

Vi tillverkar insatser till den färdiga formstommen för prototyper och små serier. Prototypverktyget kan användas för att testa formen på produkten, dimensionsnoggrannheten och dess funktion under produktutvecklingen och före själva produktionen.

Aluminiumverktyg

Aluminiumverktyg kan användas för att tillverka små serier. Livslängden för aluminiumverktyg är kortare än för stålverktyg eftersom verktyget slits snabbare och måttnoggrannheten blir sämre. Aluminiumverktyg kan bearbetas något snabbare än stålverktyg.

Produktionsverktyg

Produktionsverktyg är verktyg för serieproduktion av produkter.

Enkavitetsverktyg

Multikavitetsverktyg

Härdade verktyg

Verktyg för optiska produkter

Vaxverktyg

2- och 3-komponentsverktyg

Att tänka på vid konstruktion av sprutformningsverktyg

Verktygskonstruktionen måste ta hänsyn till många faktorer som påverkar själva verktyget och slutprodukten, såsom verktygsmaterial, produktens material och egenskaper, verktygets lämplighet för produktionsprocessen, produktionsvolymer och energiförbrukning

I små produktionsserier är andelen av verktygskostnader naturligtvis större, medan formkostnaden per styck är låg i stora serier. För att höja produktionseffektiviteten tillverkas små produkter ofta med multikavitetsverktyg, medan för mer komplicerade produkter verktyget består av flera delar med olika former och rörelseriktningar.

Du kan påverka verktygets totalkostnad genom material- och energivalet. Kostnaden för ett enstaka arbetsstycke av härdat stål är naturligtvis hög. Alternativa material är till exempel aluminium.

Viktiga faktorer att tänka på vid konstruktion av verktyg är bland annat effektiv fyllning an verktyget, produktens krympning under svalning, lossning av godset från formen och förebyggande av gjutdefekter.

Tillverkning av formsprutningsverktyg

I vår egen verktygsfabrik finns alla teknologier som behövs i verktygstillverkningen. TK-Tiimi är en högkvalitativ verktygs- och plastsexpert som är känd för sin kvalitet och expertis.

Formsprutningsverktyg är ett produktspecifikt verktyg som ger produkten det fysiska utseendet. Som produktionsmetod är formsprutning idealisk för stora volymer och slutprodukter med höga krav på måttnoggrannhet och ytfinish. Som erfaren verktygstillverkare och genom egen formsprutningsproduktion har vi mycket goda kunskaper om formsprutning både i teorin och praktiken.

Många viktiga faser av tillverkningsprocessen för en plastprodukt kulminerar i verktyget. Därför måste verktyget testas noggrant. Genom provkörningar kontrollerar vi att verktygen fungerar innan vi levererar dem till kunden eller använder dem i vår egen plastproduktion.

”Ett professionellt tillverkat verktyg håller länge i produktionen och tillför därmed mervärde till kunden.”

Förmedling av formar

Genom våra långvariga och väletablerade nätverk är det också möjligt att erhålla förmånligare verktygsalternativ på nyckelfärdig basis från Kina. Vi använder fasta leverantörer som uppfyller våra krav.

Från idé till produkt.

Intresserad? Ta kontakt