Formsprutade produkter kan vara mycket komplexa och kräver inte nödvändigtvis någon efterbehandling. Du kan med fördel överlåta nödvändig vidareförädling och efterbehandling till oss. Vi erbjuder våra kunder en mängd mångsidiga vidareförädlingstjänster:

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollanten övervakar kvaliteten på produkterna i tillverkningsprocessen tillsammans med produktionsteamet.

Lackering och tryck

Produkterna kan lackeras eller ett mönster kan tryckas på produkten vid tillverkningen.

UL-svetsning av plast

Plastprodukter kan sammanfogas med ultraljudssvetsning som smälter ihop materialen i fogen. Metoden kan ersätta till exempel limning.

Sammansättning

Vi kan sätta samman produkterna i våra egna lokaler i samband med produktionen och leverera färdiga enheter till kunden.

Förpackningstjänster

Vi packar kundernas produkter från halvfabrikat till färdiga säljförpackningar.

Logistiktjänster

Vi lagrar och levererar produkter till kunder exakt efter deras behov.

Från idé till produkt.

Intresserad? Ta kontakt

Ta kontakt!