1983 – Mauno Mäntylä startar företaget

TK-Työkalutiimi Oy ett finskt familjeföretag som har funnits på branschen sedan 1983, då man inledde tillverkningen av formar och andra verktyg.

Företagets rötter går tillbaka till garaget i familjens villa, där Mauno Mäntylä installerade den första fyraxlade CNC-maskinen, som var den modernaste på sin tid. 37-årige Mauno Mäntylä var en entreprenörssjäl som ville ha fler utmaningar och tog en stor risk för att uppnå sina drömmar. Inom kort anställde han den första medarbetaren och företaget hyrde in sig i större lokaler, köpte in ytterligare fyra maskiner och anställde fler medarbetare.

1980-talet – Nya produktionslokaler i Salpakangas

Företaget har vuxit och förnyat sig genom hela sin historia. Redan i slutet av 1980-talet färdigställdes egna produktionslokaler i Salpakangas, där företaget verkar än idag.

1990-talet – tjänsteutbudet växer

I mitten av 1990-talet utökades företagets tjänsteutbud till montering och kvalitetskontroll av plastprodukter.

1998 anskaffades de första formsprutningsmaskinerna för provkörning, varefter formsprutningsproduktionen inleddes.

2000-talet – Ansvarstagande och kontinuitet som familjeföretag

Mauno Mäntylä har alltid drivit företaget långsiktigt och familjeföretaget har spelat en viktig roll i familjens liv. Företaget har känt sitt ansvar för arbetskollektivet och sina intressenter. Ägarfamiljens goda praxis har gett stöd åt familjeföretagets framgång på lång sikt.

Även generationsbytet genomfördes proaktivt i god tid 2004,då Mauno Mäntyläs barn Aki Mäntylä och Marianne Nurminen blev ägare av familjeföretaget. Den ansvarsfulla och proaktiva verksamheten återspeglas i företagets kultur och skapar kontinuitet för kommande generationer.