Vårt nära samarbete med industriella designer effektiviserar och snabbar upp produktens gång från designbord till produktion.

Redan under produktdesignfasen kan vi säkerställa funktionella verktygslösningar, störningsfri produktion och kostnadseffektivitet genom att beakta hela processen i sin helhet.

I designfasen ingår exempelvis

  • 3D-modellering
  • industriell design
  • 3D-printade modeller
  • materialval
  • produktkritik.

Sulapac – biobaserat, komposterbart material

Det biobaserade och industriellt komposterbara Sulapac-materialet kan användas för att tillverka en mängd olika produkter såsom kosmetikburkar och engångsbestick. Materialets huvudkomponenter är växtbaserade bindemedel och trä från industrins sidoströmmar. Materialet lämpar sig väl för engångsprodukter och produkter med kort livslängd, eftersom det bryts ned till vatten, koldioxid och biomassa och inte lämnar någon permanent mikroplast efter sig. Sulapac är vackert, praktiskt och miljövänligt.Läs mer om Sulapac-materialet.

Vill du veta mer om hur Sulapac skulle lämpa sig som material för din formsprutningsprodukt?

Ta kontakt

Produktkonceptualisering, analys avtillverkningsbarhet och produktdesign

Konceptualisering är det viktigaste steget i produktutvecklingen och målet är att hitta den bästa möjliga realiserbara lösningen. I produktutvecklingsprocessen spelar rätta val och beslut i konceptfasen en stor roll för kostnaden och framgången för hela processen. Produktutvecklingen är en process som utgår från kundens behov och genomförs som en del av kundens projekt. Produktutvecklingen börjar ofta med att vi gör en kravspecifikation, som beskriver produktens utseende, användning och egenskaper. Här listas även de krav som den nya produkten måste uppfylla som ett minimum.

Efter kravspecifikationen utreds tekniska realiseringsmöjligheter och en produktutvecklingsplan tas fram till grund för designen.

3D-modellering och mekanikkonstruktion

Våra konstruktörer tillhör de bästa i branschen och har åratal av erfarenhet. 3D-modelleringen görs enligt kundens idé och teckningar. Även 3D-printing baserar sig på 3D-modeller.

3D-printade modeller

Genom oss kan du få 3D-printade produkter från våra samarbetspartner. Det finns ett brett utbud av material för 3D-printing. 3D-printing kan användas för att producera bland annat modeller som behövs vid designen.

Materialval och hållbar utveckling

Materialval är en hörnsten inom produktdesign. Materialet påverkar bland annat produktens livscykel, återvinningsbarhet och återanvändbarhet. Rätt materialval spelar också en avgörande roll för verktygets funktion, kvalitet och produktionskostnader.

Plast är ett material vars möjligheter endast begränsas av fantasin. Plasten är ett mångsidigt och även billigt material, eftersom den formsprutade produkten ofta är färdig att använda direkt när den kommer ur formen, vilket gör att tillverkningskostnaderna per styck förblir låga. Det möjliggör också tillverkning av komplicerade strukturer i ett enda stycke.

Genom att välja mer miljövänliga material i designskedet kan vi minska belastningen på miljön. Idag finns det polymerer som tillverkas helt eller delvis av förnybara naturliga råvaror i stället för fossila råvaror. Ett av de nyaste materialalternativen är Sulapac. 

Produktkritik och formlösningar

Vi analyserar din idé samt produktens och verktygets tillverkningsbarhet och funktion. Med hjälp av analysen kan vi säkerställa en rimlig och ekonomisk struktur på slutprodukten och hitta det lämpligaste materialet för det avsedda användningsändamålet. Den rätta verktygslösningen baserar sig på produktionsvolymer.

En plastexpert till ditt produktutvecklingsteam

Du kan också hyra in TK-Tiimis experter för produktutvecklingsprojekt när du behöver hitta nya lösningsmodeller eller få mer djupgående kunskaper. Vi hjälper till med materialval, verktygskonstruktion och utmaningar inom formsprutning ända från projektets början, vilket sparar värdefull konstruktionstid.

Från idé till produkt.

Intresserad? Ta kontakt

Ta kontakt!