Plast är ett material som är mycket bättre än sitt rykte. Den måste kunna användas på rätt sätt och för rätt ändamål. Med de rätta valen kan man väsentligt påverka kolfotspåret av produkten som ska produceras.

Plast är ett oersättligt material i många applikationer och spelar en avgörande roll i energieffektiva lösningar. Plast är ett lätt och energieffektivt material som är lätt att forma för nästan vilket användningsändamål som helst.

Plast kan också tillverkas av icke-fossila råvaror. Olika slags förnybara råvaror kan användas för att tillverka bioplaster och biologiskt nedbrytbara material.

Rätta materialval är hållbara och hjälper till att förhindra miljöskador. Alternativen för återvinning, återanvändning eller kassering av produkten efter avslutad livscykel bestäms redan vid valet av material för produkten. Idag finns det även polymerer som tillverkas av förnybara naturliga råvaror i stället för fossila råvaror.Läs mer på Muoviteollisuus rf:s sidor

Sulapac – biobaserat, komposterbart material

Det biobaserade och industriellt komposterbara Sulapac-materialet kan användas för att tillverka en mängd olika produkter såsom kosmetikburkar och engångsbestick. Materialets huvudkomponenter är växtbaserade bindemedel och trä från industrins sidoströmmar. Materialet lämpar sig väl för engångsprodukter och produkter med kort livslängd, eftersom det bryts ned till vatten, koldioxid och biomassa och inte lämnar någon permanent mikroplast efter sig. Sulapac är vackert, praktiskt och miljövänligt.Läs mer om Sulapac-materialet.

Vill du veta mer om hur Sulapac skulle lämpa sig som material för din formsprutningsprodukt?

Ta kontakt

Du kan också välja miljövänliga alternativ

Materialvalet är alltid baserat på de egenskaper som krävs av produkten. Dessa krav kan kraftigt begränsa de alternativ som är tillgängliga. Materialen kan vara kompositmaterial, keramiska material eller biomaterial. Som råvara för många tekniska plastprodukter finns det inte nödvändigtvis några alternativ till traditionella råvaror som ABS, PC, PC/ABS, PA, etc.

När man väljer material för produkten och betraktar materialens egenskaper måste man ta hänsyn till bland annat transparens, färg, brotthållfasthet, styvhet, biokompatibilitet, glasövergångstemperatur, fuktbeständighet, sterilitet, flamskyddsegenskaper, partikelemissioner osv. Tillgängliga material är allt ifrån mycket hårda till gummiartade, flexibla material.

Vad gäller materialets miljöpåverkan är det viktigt att beakta

  • råvarans ursprungsämnen
  • råvarans tillverkningsprocess
  • produktens produktionsprocess
  • produktens livslängd
  • möjligheten att återvinna produkten
  • återanvändning av produkten
  • kassering av produkten

Olika biobaserade material, biokompositmaterial och biologiskt nedbrytbara eller komposterbara material erbjuder redan idag utmärkta alternativ till traditionella fossila material. TK-Tiimi har gedigen erfarenhet av dessa material inom formsprutningsproduktion.

Intresserad? Ta kontakt

Ta kontakt!