TK-Tiimi – expert inom plastindustri och formsprutning

Vi har hjälpt våra kunder att lyckas ända sedan 1983 med vårt tekniska kunnande, starka materialkunskap och nya banbrytande tankesätt. Till våra kunder hör företag inom olika branscher och tillverkare av sportartiklar.

Våra produktionslokaler finns i Hollola, med goda transportförbindelser.

Högkvalitativa och miljövänliga produkter och tjänster

Målet med vår verksamhet är att ta hänsyn till kunden i alla aktiviteter och att endast leverera felfria produkter och tjänster som uppfyller kundkrav, lagar och avtal. Detta bygger på kvalitetsmedvetande hos hela vår personal och kvalitetskrav på arbetet.

Vi utvecklar vår produktion och ökar utbudet av materialalternativ genom att följa branschens utveckling och innovationer. Våra kunder har bland annat möjlighet att välja råvaror till sina produkter från nya, hållbart utvecklade material, vilket främjar återvinning och återanvändning av produkter. Sulapac är framställt av miljövänliga komponenter som är trygga för både människor och miljö.

Företagets historia

TK-Työkalutiimi Oy är ett finskt familjeföretag som var varit verksamt i branschen ända sedan 1983. Företagets rötter går tillbaka till garaget i familjens villa, där Mauno Mäntylä installerade den första fyraxlade CNC-maskinen, modernast på sin tid.

Företaget har vuxit och förnyat sig genom hela sin historia. Till exempel på 1990-talet expanderades företagets tjänsteutbud till sammansättning av plastprodukter, kvalitetskontroll och formsprutningsproduktion.

2004 skedde ett generationsbyte och Mauno Mäntyläs barn Aki Mäntylä och Marianne Nurminen blev ägare. Den ansvarsfulla och proaktiva verksamheten återspeglas i företagets kultur och skapar kontinuitet även för kommande generationer.

Vad vi gör

I vår egen verktygsfabrik har vi all teknologi som behövs i verktygstillverkningen.

Provkörningar av verktyg gör vi snabbt i vår egen plastproduktion. Efter provkörningen
kan verktyget användas i TK-Tiimis eller kundens egen plastproduktion.

TK-Tiimi har också stark erfarenhet av att projektera verktyg från våra
fasta leverantörer i Kina på nyckelfärdig basis.

One Stop-leverantör

TK-Tiimis tjänsteutbud har utformats för att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att få ut
en ny produkt från idé till marknaden. Det räcker att diskutera med bara en leverantör som ger dem tillgång till hela tjänsteutbudet från konstruktion till färdig produkt Verktygen som används i vår plastproduktion underhålls regelbundet och kunden får sina produkter utan externa produktionsstörningar.

Vi opererar som ett nätverk och använder tjänster från flera specialister,

vilket gör resursanvändningen mer effektiv enligt principerna för hållbar utveckling.
Utforska vägen från idé till produkt

Intresserad? Ta kontakt

Ta kontakt!