Omfattande tjänster för plastproduktion från design till vidareförädling

TK-Tiimi erbjuder experttjänster för separata produktionssteg eller för hela processen, från produktutveckling till produktion och vidareförädling. Resan från idé till färdig plastprodukt är lång och vindlande. TK-Tiimi kan vara er företagspartner hela vägen eller bara på de etapper ni behöver.

Vi har utformat vårt servicekoncept att fungera från design till färdig produkt, så att kunden inte behöver använda sig av flera olika aktörer.

Produktutveckling och produktdesign

De lösningar du väljer i designfasen påverkar hela produktionsprocessen. Materialet, till exempel, är ett av dessa viktiga beslut.

Läs mer

Konstruktion och tillverkning av formverktyg

Ett funktionellt, väl konstruerat och tillverkat formsprutningsverktyg erbjuder många fördelar.

Läs mer

Produktion av formsprutningsprodukter

Vår starka tillverkningskapacitet klarar både stora och små serier.

Läs mer

Vidareförädling av plastprodukter

Mångsidiga vidareförädlingstjänster från samma ställe.

Läs mer

Underhåll, reparation och ändringar

Regelbundet underhåll och modernisering av formverktyg förlänger deras livslängd.

Läs mer

Bearbetningstjänster

Vår verkstad är även underleverantör till företag.

Läs mer

Traditionella plastmaterial, nya alternativ och kunnande 

Vår omfattande expertis inom traditionella plastmaterial, nya alternativa material och produktion av plastprodukter står till förfogande vid behov, antingen i nära samarbete med företagets produktutveckling och konstruktörer som en del av ett team, inom konstruktion och tillverkning av formsprutningsverktyg, produktion av krävande plastprodukter och vidareförädling (t.ex. målning, sammansättning) eller underhåll och reparation av verktyg.

Vi använder oss av ett stort antal specialister i vår verksamhet, vilket innebär att resurserna kan användas effektivt enligt principerna för hållbar utveckling.

”Nu för tiden måste man vara mångsidig för att klara sig. TK-Tiimi utvecklar ständigt sitt kunnande för att stanna på toppen i den finska plastindustrin.”